Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác điều chỉnh thông tin cho cổ đông, cấp lại CCCP và nhận cổ tức – mã CK SBA

Phòng Tài chính - Kế toán   19/12/2023   5975  

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

 

 Hiện nay nhiều cổ đông đã được cấp lại hoặc thay đổi mới Chứng minh nhân dân sau thời hạn sử dụng 15 năm, thông tin cá nhân thay đổi so với đăng ký ban đầu tại Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) và vẫn còn cổ đông chưa nhận cổ tức từ các năm trước.

Để thuận tiện cho cổ đông liên quan đến việc điều chỉnh thông tin, cấp lại chứng chỉ cổ phiếu và nhận cổ tức, SBA kính thông báo đến Quý cổ đông (đối với trường hợp chưa lưu ký) một số hướng dẫn như sau: 

1.      Đối với việc CMND đã thay đổi hoặc được cấp lại.

Việc điều chỉnh thông tin giải quyết theo 2 phương thức như sau:

Trường hợp CMND mới chỉ thay đổi ngày cấp: Quý cổ đông có thể điều chỉnh trực tiếp tại các Công ty chứng khoán nơi Quý cổ đông đã lưu ký chứng khoán.

Trường hợp CMND đổi số, ngày cấp, nơi cấp: Quý cổ đông gửi hồ sơ về SBA để điều chỉnh thông tin. Hồ sơ gồm:

+ Chứng chỉ cổ phiếu SBA (bản gốc);

+ 02 bản sao CMND mới (công chứng);

+ 01 bản điều chỉnh thông tin theo mẫu số 13A/ĐKCK (Mẫu kèm theo)

- Thời gian giải quyết hồ sơ:

- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin đầy đủ, hợp lệ của cổ đông, SBA sẽ gửi văn bản đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện. Trường hợp hồ sơ cổ đông chưa đúng theo quy định, SBA sẽ liên hệ và hướng dẫn cổ đông cung cấp bổ sung.

- Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc sau ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, VSD sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán và gửi văn bản xác nhận cho SBA.

- Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được văn bản xác nhận của VSD, SBA sẽ phát hành lại CCCP mới và cấp cho cổ đông.

2.      Đối với việc cổ đông bị thất lạc chứng chỉ cổ phiếu.

Trong quá trình cất giữ, cổ đông đã làm thất lạc chứng chỉ cổ phiếu. Để cấp lại chứng chỉ cổ phiếu mới.  Cổ đông gửi về SBA hồ sơ như sau:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ cổ phiếu - nêu rõ lý do đã làm mất CCCP và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cổ đông đang cư trú (Mẫu kèm theo);

+ 02 bản sao CMND mới (công chứng);

            - Thời gian giải quyết hồ sơ: Như trường hợp CMND thay đổi hoặc được cấp lại.

 

3.      Đối với chuyển quyền sở hữu do thừa kế.

SBA không nhận hồ sơ mà chỉ hướng dẫn cổ đông các thủ tục cần thiết (nếu Quý cổ đông nào có yêu cầu để gửi).

Hồ sơ Quý cổ đông gởi trực tiếp đến VSD theo địa chỉ:

 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 9747 123   Fax: 0243 9747 120.

 

Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do thừa kế gồm:

a. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 16B/ĐKCK - (Mẫu Kèm theo));

b. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định (Quý cổ đông liên hệ với Cục thuế tại địa phương để được hướng dẫn các thủ tục kê khai và nộp ngân sách nhà nước);

c. Trường hợp thừa kế: theo một trong hai trường hợp sau (Quý cổ đông liên hệ tại các văn phòng công chứng để được cung cấp hồ sơ).

- Trường hợp thừa kế theo di chúc.

+ Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật;

+ Văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán;

- Trường hợp thừa kế theo pháp luật (không có di chúc).

+ Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế;

+ Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu tại bản tường trình;

+ Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế /từ chối nhận di sản thừa kế/ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Trường hợp người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

d. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của VSD về việc chuyển quyền sở hữu của cổ đông, trong vòng 3 (ba) ngày làm việc SBA sẽ phát hành CCCP mới và thực hiện sang tên cho cổ đông.

4.      Nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản/tiền mặt.

Hồ sơ bao gồm:

a.      Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

-         Mẫu số 01 đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (Mẫu Kèm theo);

-         01 bản sao CMND (công chứng);

-         01 bản sao CCCP SBA (công chứng).

b.      Trường hợp nhận cổ tức bằng tiền mặt tại SBA.

-         01 bản sao CMND (công chứng);

-         01 bản sao CCCP SBA (công chứng).

Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đầy đủ, hợp lệ, SBA sẽ chuyển tiền vào tài khoản theo thông tin mà Quý cổ đông đã đăng ký.

Ngoài các trường hợp đã hướng dẫn đã nêu trên, Quý cổ đông nếu còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ bộ phận quản lý cổ đông Công ty để được hướng dẫn giải quyết. Thông tin liên hệ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Địa chỉ: 573 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng Tài chính – Kế toán, Bộ phận Quản lý cổ đông

Số điện thoại: 0236.3653596 (gặp cô Thu)

Email: sba2007@songba.vn

 

Trân trọng.