Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Phòng Tài chính - Kế toán   05/03/2024   1568  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Thông báo: Tải về