Công bố thông tin Quyết định số 04/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc: chấp thuận Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho công trình nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 với Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Phòng Tài chính - Kế toán   03/04/2024   1185  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 04/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc: chấp thuận Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho công trình nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 với Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Tài liệu đính kèm: Tải về