Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2024 so với quý 1/2023

Phòng Tài chính - Kế toán   15/04/2024   1155  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2024 so với quý 1/2023, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download