Công bố thông tin Quyết định số 06/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc: chi trả cổ tức năm 2023 đối với Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   16/05/2024   957  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 06/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc: chi trả cổ tức năm 2023 đối với Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Ba, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Quyết định số 06/24/QĐ-SBA-HĐQT: Tải về