Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/19/QĐ-HĐQT NGÀY 24/4/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị   25/04/2019   1132  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/19/QĐ-HĐQT NGÀY 24/4/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN KHE DIÊN. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung tại đây: Công văn CBTTQuyết định HĐQT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN