SBA hoàn thành công tác vệ sinh, bảo dưỡng và thí nghiệm thiết bị TBA 110kV Khe Diên và NXT 110kV NMNĐ Nông Sơn để đảm bảo cho hoạt động SXKD năm 2022

11/01/2022 117 0

Những năm qua, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ thiết bị để đảm bảo cho việc truyền tải công suất phát 15MW của NMTĐ Khe Diên vào hệ thống điện 110kV Quốc gia được an toàn, thông suốt và ổn định.

SBA hoàn thành công tác vệ sinh, bảo dưỡng và thí nghiệm thiết bị TBA 110kV Khe Diên và NXT 110kV NMNĐ Nông Sơn để đảm bảo cho hoạt động SXKD năm 2022

Những năm qua, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ thiết bị để đảm bảo cho việc truyền tải công suất phát 15MW của NMTĐ Khe Diên vào hệ thống điện 110kV Quốc gia được an toàn, thông suốt và ổn định.

Chi bộ SBA tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, đảng viên năm 2021

Ngày 14/12/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, Chi bộ Công ty đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ. Buổi họp dưới sự chủ trì của Ông Thái Hồng Quân, Bí thư Chi bộ và sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ Công ty.

Màu mũ và ý nghĩa các màu mũ bảo hộ lao động

Ngày nay, những chiếc mũ bảo hộ lao động đã rất quen thuộc với mọi người; Tuy nhiên, khi nói đến mũ bảo hộ lao động, thông thường mọi người thường nghĩ tới một vật dụng dùng để bảo vệ đầu con người khi tham gia lao động; Ít người quan tâm đến màu sắc và hiểu về ý nghĩa màu sắc mũ đội. Thực tế, màu sắc mỗi mũ khác nhau thường gắn liền với các công việc khác nhau. Hoặc trong cùng 1 công trường, 1 công việc, mũ bảo hộ sẽ giúp chúng ta phân biệt công việc mà mỗi người thực hiện.

Ngày: 24/01/2022
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,172
Tháng: 6,418
Năm: 6,418 / 36,000
Mực nước hồ: 206,19 m
Lượng mưa: 0,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 24/01/2022
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,229
Tháng: 19,291
Năm: 19,291 / 160,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 0,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH