SBA thực hiện tư vấn Quan trắc chuyển vị đập và đánh giá an toàn cho các công trình

18/05/2023 103 0

Các tháng đầu năm 2023, SBA đã ký kết hợp đồng thực hiện tư vấn Quan trắc chuyển vị đập và đánh giá an toàn cho nhiều công trình, điển hình như: Công trình đập chắn xỉ than – Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam); Công trình thủy điện Đaksrông (tỉnh Gia Lai); Công trình thủy điện Đăk Kar (tỉnh Bình Phước và Đăk Nông)... Chủ đầu tư đánh giá cao sản phẩm tư vấn mang lại, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

SBA thực hiện tư vấn Quan trắc chuyển vị đập và đánh giá an toàn cho các công trình

Các tháng đầu năm 2023, SBA đã ký kết hợp đồng thực hiện tư vấn Quan trắc chuyển vị đập và đánh giá an toàn cho nhiều công trình, điển hình như: Công trình đập chắn xỉ than – Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam); Công trình thủy điện Đaksrông (tỉnh Gia Lai); Công trình thủy điện Đăk Kar (tỉnh Bình Phước và Đăk Nông)... Chủ đầu tư đánh giá cao sản phẩm tư vấn mang lại, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, BCH Công đoàn SBA khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, phù hợp với quy định cho công tác Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Những Nhà máy thủy điện nửa đầu thế kỷ XX tại Việt Nam

Hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đều viết: nhà máy thủy điện đầu tiên của nước ta và của cả Đông Dương, là nhà máy thủy điện Suối Vàng (Ankroet) của Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng; một nhà máy do người Pháp khởi công xây dựng từ tháng 10-1942 và phát điện năm 1945 để cung cấp điện cho Đà Lạt bằng đường dây 13,2 kV (đến giai đoạn 1957 chuyển sang cấp 31,5 kV khi nâng công suất nhà máy). Tuy nhiên, qua tài liệu lưu trữ chúng tôi nhận thấy có nhiều nhà máy thủy điện khác được xây dựng sớm hơn với công suất phát điện không phải là quá nhỏ và cũng có đường dây để chuyển dòng điện đi xa

Ngày: 29/05/2023
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,099
Tháng: 2,742
Năm: 17,903 / 44,000
Mực nước hồ: 203,23 m
Lượng mưa: 0,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 29/05/2023
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 32,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,331
Tháng: 5,731
Năm: 65,275 / 200,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 4,3 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH