CBTT: Quyết định của Hội đồng quản trị v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Hội đồng quản trị   03/10/2018   994  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Quyết định số 19/18/QĐ-S3-HĐQT ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sông Ba
 
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung quyết định tại đây: Tải về

Danh sách người có liên quan của Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật