Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Hội đồng quản trị   28/07/2020   2504  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: 

Công văn công bố thông tin 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 

Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN