Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Hội đồng quản trị   23/01/2018   1086  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

 - Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017

 

Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN