Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Phòng Tài chính - Kế toán   25/07/2022   585  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

Công văn công bố thông tin:

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Công bố bổ sung giao dịch với các bên liên quan

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022:

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Báo cáo bổ sung giao dịch với các bên liên quan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN