Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Phòng Tài chính - Kế toán   16/01/2023   966  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

Công văn công bố thông tin:

24/23/S3-TCKT

62/23/S3-TCKT - Bản tiếng Anh

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022:

02/23/S3-HĐQT

04/23/S3-HĐQT - Bản tiếng Anh

Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN