Sông Ba hai mươi năm một chặng đường (bài viết tham gia phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập SBA)

Trương Phạm Tuân - Nhà máy thủy điện Krông H'năng   19/12/2022   946   0

Hai mươi năm, một chặng đường.

Bao nhiêu gian khó, khôn lường đi qua.

Công ty cổ phần Sông Ba.

Góp phần xây dựng, quê nhà đẹp tươi.

Mang nguồn điện đến bao người.

Công ty Sông Ba, trên dưới một lòng.

Vượt qua rừng cao, sông rộng.

Dẫu mưa dẫu nắng, đồng lòng quyết tâm.

Người lính Sông Ba âm thầm.

Tuân thủ, trách nhiệm, tận tâm với nghề.

Người lính đã trót đam mê.

Ngày đêm tận tụy, chẳng nề hà chi.

Ung dung, vững bước mà đi.

Người lính bản lĩnh, hào khí Việt Nam.

Tư duy, dám nghĩ, dám làm.

Công ty phát triển không ngừng vươn xa.

Sông Ba, nơi ấy là nhà.

Tôn trọng, tin tưởng, chan hòa yêu thương.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN