Bài báo khoa học: Phát triển mô hình thuỷ văn dạng lai HEC-HMS-ANN dự báo lũ theo thời gian thực

Nguyễn Phước Sinh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Thế Hùng   07/08/2023   1690   0

Trang tin SBA xin trân trọng giới thiệu bài báo khoa học "Phát triển mô hình thuỷ văn dạng lai HEC-HMS-ANN dự báo lũ theo thời gian thực" của nhóm tác giả Nguyễn Phước Sinh (Công ty cổ phần Sông Ba), Nguyễn Trường Huy và Nguyễn Thế Hùng (Đại học Bách Khoa - Đà Nẵng).


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN