SBA đạt danh hiệu “Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2013” và Ông Phạm Phong - TGĐ Công ty được bình chọn là “Top 100 Nhà quản lý Tài Đức”

Ngày 05/12/2013 và 16/12/2013, SBA nhận được thông báo của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu về việc: SBA đã vượt qua vòng khảo sát đánh giá, bình chọn và đạt danh hiệu “Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2013”, Ông Phạm Phong - Tổng Giám đốc Công ty đạt danh hiệu “Top 100 Nhà quản lý Tài Đức”.

Phạm Văn Luận   09/01/2014   889   0

Tiết kiệm lợi ích thiết thực cho Công ty cổ phần Sông Ba

Được hình thành và phát triển trong 10 năm qua, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba nay là Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) luôn gắn liền với sự ý thức sử dụng vốn góp của các cổ đông và vốn vay làm sao cho hiệu quả nhất, tiết kiệm và chi phí giá thành công trình thấp nhất để mang lại lợi ích cho các cổ đông và xã hội.

Đặng Ngọc Chương   07/12/2012   1008   0

An toàn và hiệu quả: mục tiêu phấn đấu của SBA

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) hiện đang quản lý, vận hành 2 nhà máy thủy điện: Khe Diên, công suất 9MW và Krông H’năng, công suất 64MW. Tổng sản lượng điện của 2 nhà máy trung bình 293 triệu kWh/năm.

KTTĐ Miền Trung   22/11/2012   1013   0

Nhìn lại công tác đền bù, tái định canh – tái định cư công trình thủy điện Krông H’năng

Mỗi khi nhắc đến thủy điện thì một vấn đề luôn được quan tâm là công tác đền bù, tái định canh – tái định cư (ĐB, TĐC-TĐC). Có thể nói đây là vấn đề đau đầu nhất cho các nhà đầu tư thủy điện.

Phạm Phong   07/09/2012   1004   0

Xả lũ hợp lý tại thủy điện Krông H'năng và bài học kinh nghiệm về xả lũ

Thời gian qua, một số báo đã viết bài rất gay gắt về việc các hồ thủy điện xả lũ đã gây ra lũ lụt cho vùng hạ du mỗi khi lũ về! Trong khi đó, các hồ thủy điện thì loan báo xả lũ đúng quy trình đã được phê duyệt!

Phạm Phong   04/06/2012   1167   0