SBA hoàn thành công tác vệ sinh, bảo dưỡng và thí nghiệm thiết bị TBA 110kV Khe Diên và NXT 110kV NMNĐ Nông Sơn để đảm bảo cho hoạt động SXKD năm 2022

Những năm qua, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ thiết bị để đảm bảo cho việc truyền tải công suất phát 15MW của NMTĐ Khe Diên vào hệ thống điện 110kV Quốc gia được an toàn, thông suốt và ổn định.

Nguyễn Cường - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   11/01/2022   116   0

SBA: Năm thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam

Ngày 09/12/2021, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) đã tổ chức trao giải thưởng “100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Phạm Văn Luận - Phòng Tổ chức - Hành chính   16/12/2021   191   0

SBA làm việc với các đơn vị Tư vấn để triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ như hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số là một yếu tố tất yếu và sống còn của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, từ tháng 3/2020 Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã xây dựng đề cương chuyển đổi số tại Công ty.

Phạm Văn Luận - Phòng Tổ chức - Hành chính   29/11/2021   414   0

SBA hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2021

Đến hết ngày 24/11/2021, SBA đã hoàn thành kế hoạch doanh thu phát điện năm 2021, với tổng doanh thu hai nhà máy là 231,95/231,91 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

Huỳnh Văn Sanh - Phòng Kinh tế - Kế hoạch   25/11/2021   510   1

SBA chủ động ứng phó bão lũ, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả NMTĐ Krông H’năng và Khe Diên

Công tác phòng chống thiên tai bão, lũ (PCTT) tại các Nhà máy thủy điện luôn được SBA chú trọng và đã thực hiện tốt trong các năm qua. Trước mùa lũ năm 2021, Công ty đã tổ chức tổng kiểm tra toàn diện các hạng mục công trình xây dựng, hệ thống thiết bị, đặc biệt chú trọng các hạng mục an toàn hồ, đập và thiết bị phục vụ công tác PCTT đối với NMTĐ Krông H’năng và Khe Diên. Bên cạnh đó, công tác kiện toàn nhân sự Ban chỉ huy PCTT, diễn tập ứng phó các tình huống xử lý sự cố cũng đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Lương Quang Phụng - Phó GĐ TTTV & KĐAT Đập   18/11/2021   321   1