Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)
Tổ công đoàn NMTĐ Krông H’năng tổ chức kết nạp, trao thẻ cho đoàn viên mới

Chiều ngày 01/7/2014, tại Phòng họp NMTĐ Krông H’năng, Tổ Công đoàn NMKN đã tổ chức kết nạp 06 quần chúng vào tổ chức Công đoàn. Lãnh đạo NMTĐ Krông H'năng đã tham dự họp cùng với các Đoàn viên Công đoàn ...

Nguyễn Quốc Vương   07/07/2014   910   0

Tổ công đoàn NMTĐ Khe Diên thực hiện tháng công nhân năm 2014

Hưởng ứng phong trào thực hiện tháng công nhân năm 2014, Nhà máy thủy điện Khe Diên phối hợp cùng với Điện lực Quế Sơn và Điện lực Duy Xuyên thực hiện kiểm tra, phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV ...

Lê Hữu Vĩ   22/05/2014   894   0

Đoàn Thanh niên NMTĐ Khe Diên thực hiện hoàn thành công tác cải tạo trạm tụ bù Khe Diên

Năm 2011, Công ty Cổ phần Sông Ba đã tiến hành lắp đặt dàn trạm tụ bù Khe Diên với công suất 3,2 MVAr để giảm tổn thất đồng thời ổn định điện áp trên đường dây 372T91 khi Nhà máy thủy điện Khe Diên không vận hành phát điện. ...

Võ Cao Trí   05/05/2014   866   0

Đoàn Thanh niên NMTĐ Khe Diên thực hiện hoàn thành công tác cải tạo trạm tụ bù Khe Diên

Năm 2011, Công ty Cổ phần Sông Ba đã tiến hành lắp đặt dàn trạm tụ bù Khe Diên với công suất 3,2 MVAr để giảm tổn thất đồng thời ổn định điện áp trên đường dây 372T91 khi Nhà máy thủy điện Khe Diên không vận hành phát điện. ...

Võ Cao Trí   05/05/2014   908   0

Nghiệm thu thay thế công tơ đo đếm dự phòng 2 và kiểm định định kỳ các công tơ đo đếm điện năng – NMTĐ Khe Diên

Thực hiện theo hợp đồng mua bán điện số 5/2011/KHEDIEN/EVN CPC-S3 ngày 31/5/2011 được ký kết giữa Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Cổ phần Sông Ba, ngày 22/4/2014 đại diện các bên liên quan ...

Nguyễn Cường   07/04/2014   888   0