Câu hỏi:

Theo Nghị quyết đại hội cổ đông vừa rồi. Đề nghị lãnh đạo CTy sớm chi trã cổ tức nam 2014 để các cổ đông phấn khởi.
Cám ơn. Kính chúc Cty tiếp tục phát đạt.

22/05/2015 Le Thị Chưu : 1005

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Năm 2014 chúng tôi chưa nhận được cổ tức.
Xin cho tôi hỏi công ty cp Sông Ba đã trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông chưa?

19/05/2015 Nguyễn phương Dung : 1105

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tôi là cổ đông nhỏ của Cty với 20ngàn CP. Tôi đã đọc NQ ĐHCĐ của Cty đăng ngày 26/03/2014 có mục chia cổ tức  năm 2013 là 10% nhưng không thấy thời gian chia Dề nghị Cty công khai rõ ngày hoặc thời gian nào chia cổ tức năm 2013 để khỏi thiệt thòi cho các cổ đông đang nắm giữ CP của Công ty.
Rất mong nhận được câu trả lời sớm
Trận trọng

10/04/2014 Vũ Kim Hàm : 1064

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tôi không thấy chia cổ tức hay phân bổ tăng vốn cổ đông.
Đại Hội không nêu rõ vấn đề này. Như thế cổ đông không an tâm.
Đề nghị bổ sung mục vốn cổ đông và cổ tức hàng năm.
Trân trọng kính chào, đề nghị admin cho bộ phận tài chình gọi điện thoại giúp.

18/03/2014 T Lang : 1220

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Chúng tôi là công nhân Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có ý kiến như sau:
Đọc trên trang web của quí Công ty đã có thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 bằng cổ phiếu. Tuy nhiên để biết cổ đông chúng tôi thực sự được chi trả hay chưa ? và số lượng chi trả là bao nhêu cổ phiếu? Đề nghị Công ty có văn bản chi tiết gửi về các Công ty Điện lực cụ thể hoặc đăng trên trang web của quí Công ty cũng được.
Chúng tôi chờ thông tin! Trân trọng.

29/10/2013 nguyễn thanh xuân : 1150

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

GỬI Ý KIẾN