Câu hỏi:

Tôi nhận cổ tức bằng chuyển khoản. Nếu số tài khoản của tôi giống như 2014, vậy năm nay tôi có làm xác nhận thủ tục lại với công ty không?

20/11/2016 Phần thị mỹ Lệ : 1269

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Kính chào quý công ty, tôi là cổ đông của SBA, xin cho hỏi,
1.Cổ tức năm 2015 dự kiến được chia vào khi nào ?
2. Nếu muốn ủy quyền cho công ty bán số cổ phần bằng mức vốn ban đầu thì cần làm những thủ tục gì.

23/08/2016 LÊ THỊ NGỌC NGÀ : 1410

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tôi đã đăng ký chuyển tiền qua tài khoản, nhưng tài khoản bị đóng băng. Tôi muốn nhận cổ tức theo một tài khoản khác. Xin hỏi quý công ty cho biết tôi nên làm các thủ tục gi, theo mẫu nào?. Cảm ơn.

30/06/2015 Trần Ngọc Duy : 1146

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tôi có cổ phiếu đã ký gửi do vậy toàn bộ chứng nhận cổ phiếu nộp cho công ty, bản thân tôi không có giấy tờ gì để thể hiện mình có cổ phiếu mặc dù tôi vẫn nhận cổ  tức qua thẻ ATM đông á, vậy tôi hỏi cần phải làm tủ tục gì để có giấy tờ chứng nhận cổ phiếu

01/01/2015 hoang khánh hà : 1117

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tôi là một thành viên tham gia mua cổ phần của công ty. Sau đó tôi có mua lại một số cổ phần nữa của các thành viên khác trong công ty nhưng chưa thực hiện được việc sang tên. Đến nay tôi muốn thực hiện sang tên thì làm như thế nào, xin hướng dẫn cho tôi với. Tôi cũng muốn thay đổi thông tin về số Chứng minh nhân dân nữa.

17/02/2011 Đỗ Thị Băng Tâm : 1216

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

GỬI Ý KIẾN