Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 03/24/NQ-HĐQT, ngày 13/06/2024

Hội đồng quản trị   13/06/2024   675  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết số 03/24/NQ-HĐQT của HĐQT: Thông qua kết quả SXKD Quý I/2024, kế hoạch Quý II/2024 và các nội dung khác liên quan: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN