THÔNG BÁO NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐỢT 1 NĂM 2017

Phòng Tài chính - Kế toán   18/01/2018   1048  

THÔNG BÁO NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐỢT 1 NĂM 2017

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT, ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty. 

 

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền như sau:

 

1.    Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 31/01/2018.

 

2.    Đối tượng: Cổ đông SBA theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng (29/12/2017).

 

3.    Tỷ lệ thanh toán: 8%/mệnh giá cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 800 đồng). SBA sẽ khấu trừ 5% tính trên số tiền cổ tức cổ đông được nhận để nộp cho cơ quan thuế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

 

4.    Hình thức chi trả:

 

4.1 Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

 

4.2 Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

 

  - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại SBA: Cổ đông mang theo bản photo của CMND và chứng chỉ cổ phiếu (kèm theo bản gốc để SBA đối chiếu).

 

- Đối với ủy quyền (nếu có): Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (mẫu số 02) và CMND, chứng chỉ cổ phiếu (bản gốc);

 

   - Trường hợp đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức: SBA sẽ chuyển tiền về tài   khoản cổ đông đã đăng ký;

 

   - Trường hợp chưa đăng ký tài khoản nhận cổ tức: Cổ đông gửi hồ sơ về SBA gồm: Giấy đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản (mẫu số 01) và CMND, chứng chỉ cổ phiếu (photo);

 

         Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

 

                                          Công ty Cổ phần Sông Ba.

 

     Địa chỉ: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

 

     Website: www.songba.vn                                Email: sba2007@songba.vn.

 

     Điện thoại: 0236 2215596 - 0236 3653596 (Gặp Cô Thu)     Fax: 0236 3653593.

 

Trân trọng.