Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 4/2020 so với quý 4/2019.

Phòng Tài chính - Kế toán   18/01/2021   1540  

Xem và tải file đính kèm Tại đây

Explanation for the business result differences between quarter 4/2020 and quarter 4/2019