CBTT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba của ông Thái Hồng Quân

Phòng Tài chính - Kế toán   17/06/2021   1280  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba của ông Thái Hồng Quân.

Đính kèm: Công văn CBTT: Đơn xin từ nhiệm