Công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   21/06/2021   1159  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba

Đính kèm: Công văn CBTT ; Quyết định