Công bố Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   28/06/2021   1154  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba

Đính kèm: Công văn CBTT miễn nhiệm ; Quyết định miễn nhiệm; Công văn CBTT bổ nhiệm ; Quyết định bổ nhiệm