Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020

Phòng Tài chính - Kế toán   06/08/2021   633  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020:

 Xem và tải file đính kèm Tại đây

Explanation for the business result differences between the first 6 months of 2021 and 2020: Download