Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   05/01/2022   657  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Sông Ba.

Văn bản công bố thông tin

Đơn từ nhiệm