Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020.

Phòng Tài chính - Kế toán   30/03/2022   1007  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download