Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2022 so với quý 1/2021.

Phòng Tài chính - Kế toán   18/04/2022   1242  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2022 so với quý 1/2021, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download