Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021.

Phòng Tài chính - Kế toán   20/07/2022   307  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download