Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Phòng Tài chính - Kế toán   11/08/2022   341  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

Bản tiếng Việt: Tải về

Bản tiếng Anh: Download