Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Thông báo chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Phòng Tài chính - Kế toán   28/11/2022   1786  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, cụ thể: