Công bố thông tin Quyết định số 03/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: chấp thuận hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm

Phòng Tài chính - Kế toán   20/04/2023   344  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 03/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: Chấp thuận hợp đồng cho thuê hạ tầng đường dây 35kV Khe Diên để đường dây 22kV NMTĐ Tầm Phục đi chung cột, chung hàng lang tuyến với Công ty TNHH Bảo Phúc Tâm, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Tài liệu đính kèm: Tải về