Thông báo chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

Phòng Tài chính - Kế toán   29/05/2023   2051  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, cụ thể: