Công bố thông tin Quyết định số 07/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc kinh doanh - Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   30/05/2023   878  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 07/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc kinh doanh - Công ty Cổ phần Sông Ba, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Tài liệu đính kèm: Tải về