Công bố thông tin bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba - NMTĐ Khe Diên và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   19/06/2023   822  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba - NMTĐ Khe Diên và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Sông Ba, cụ thể:

Văn bản CBTT: 278/23/S3-TCKT

Tài liệu đính kèm: 11/23/QĐ-S3-HĐQT ; 12/23/QĐ-S3-HĐQT