Cổ tức muộn, đôi điều trăn trở

Một tin nhắn: “Sao cuối tháng rồi mà chưa có cổ tức?” lúc 8:00 ngày 30/11/2020 và nhiều cuộc điện thoại gọi đến với cùng nội dung như một mũi dao dí vào da thịt tôi!

Phạm Phong - Tổng Giám đốc   19/12/2020   2870   1

For the Sustainable Development of Krong H'nang Hydropower Plant

Krong H’nang Hydropower Plant, invested by Song Ba Joint Stock Company, has been in commercial operation for 10 years. The plant has been very productive and brought peace of mind for local people and local government.

Phạm Phong (Vietnam Business Forum)   17/12/2020   2182   0

Kỷ niệm 10 năm vận hành phát điện thương mại Nhà máy thủy điện Krông H’năng

Ngày 24/10/2020 Nhà máy thủy điện Krông H’năng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát điện thương mại Nhà máy thủy điện Krông H’năng tại nhà máy.

Nguyễn Ngọc Thành - Phòng Tổ chức - Hành chính   30/10/2020   2992   0

Tản mạn về nhà máy thủy điện Krông H’Năng

Ngày 06/9/2020 đã đến: Kỷ niệm 10 năm ngày vận hành thương mại nhà máy Krông H’Năng (NMKN).

Võ Anh Tuấn - Trợ lý Tổng Giám đốc   22/10/2020   2945   0

Thấm nhuần tư tưởng Dân vận trong xây dựng và vận hành sản xuất nhà máy thủy điện Krông H’năng

Dự án thuỷ điện Krông H’năng công suất 64 MW với mục tiêu phục vụ sản xuất kinh doanh điện năng, góp phần cung cấp điện cho hệ thống, giảm sự thiếu hụt điện năng tại khu vực Miền Trung và Tây nguyên đã được Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) tổ chức khởi công vào ngày 19.05.2005.

Võ Anh Tuấn - Trợ lý Tổng Giám đốc   21/10/2020   1802   0