Thông báo: Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba trở lại hình thức làm việc bình thường.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) kính thông báo:

Phòng Tổ chức - Hành chính   11/09/2020   1728   0

Công ty Cổ phần Sông Ba phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang diễn biến cực kỳ phức tạp, khó lường, số ca nhiễm mới ngày càng gia tăng và đã có trường hợp tử vong. Nhận thức được tầm nghiêm trọng, ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát trở lại, Tổng Giám đốc Công ty đã quyết liệt chỉ đạo ban hành những quy định mới về công tác phòng chống dịch và khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các Phòng, Ban, Đơn vị như:

Hứa Huy Hiệu - Phòng Tổ chức - Hành chính   07/08/2020   1538   0

Thông báo: Công ty Cổ phần Sông Ba chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV và phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) kính thông báo:

Phòng Tổ chức - Hành chính   31/07/2020   1871   0

Thông báo: Quy định về phòng chống dịch Covid – 19 tại NMTĐ Khe Diên.

Để đảm bảo an toàn cho CBCNV NMTĐ Khe Diên và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam, Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo về quy định về phòng chống dịch Covid – 19 tại NMTĐ Khe Diên, thời gian áp dụng kể từ ngày 30/07/2020 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/07/2020   1566   0

Công ty Cổ phần Sông Ba đạt Giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019”

Ngày 04/7/2020 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã được nhận giải thưởng “Năng lượng bền vững” lần thứ nhất do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) đồng chủ trì.

Phòng Tổ chức - Hành chính   23/07/2020   1350   0