Công ty cổ phần Sông Ba - Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2022 trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng   20/06/2022   414   0

Ngày 20/06/2022, Chương trình IR Awards 2022 đã chính thức công bố Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR (Investor Relations) tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình đánh giá được thực hiện bởi Vietstock (đơn vị tiên phong trong nhiều lĩnh vực tài chính tại Việt Nam) kết hợp với cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Các nhà quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE – Vietnam Association of Financial Executives) và Tạp chí điện tử tài chính và cuộc sống (Cơ quan báo chí của Hiệp hội các nhà Quản trị tài chính Việt Nam) nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các Doanh nghiệp niêm yết hằng năm: thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp, sự tuân thủ nội dung quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Năm 2022 là năm thứ 12 Chương trình IR Awards được diễn ra (thực hiện đánh giá cho giai đoạn 01/05/2021-30/04/2022).

 

Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận công bố thông tin. Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá của Ban tổ chức đối với 736 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) thì SBA là một trong 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2022.

 

Trong nhiều năm qua, SBA luôn thực hiện tốt công bố thông tin kịp thời tình hình hoạt động Công ty đến Cổ đông, nhà đầu tư, tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ về CBTT theo quy định trên TTCK Việt Nam thông qua Website của Công ty, UBCKNN và HoSE. Điều này khẳng định hoạt động IR (Investor Relation) của Công ty trên TTCK ngày càng hiệu quả.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN