SBA hoàn thành công tác thí nghiệm, kiểm tra sai số công tơ giữa chu kỳ kiểm định hệ thống đo đếm điện năng - NMTĐ Khe Diên năm 2022

Nguyễn Cường - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   07/07/2022   364   0

Ngày 29/6/2022, Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã chủ trì tổ chức, phối hợp với các đơn vị Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) và Công ty Điện lực Quảng Nam (QNaPC) chứng kiếm thí nghiệm, kiểm tra sai số công tơ giữa chu kỳ kiểm định hệ thống đo đếm điện năng – NMTĐ Khe Diên năm 2022.

 

Hệ thống đo đếm tại TBA 110kV Khe Diên

Hệ thống đo đếm điện năng là một hệ thống rất quan trọng, đảm bảo việc mua bán điện được chính xác, minh bạch, phù hợp với trách nhiệm và quyền lợi của các bên mua - bán điện. Hiện nay, việc kiểm tra, giám sát mua bán điện được theo dõi qua hệ thống thu nhập dữ liệu từ xa, khi phát hiện ra các bất thường về dữ liệu đo đếm thì sẽ được kiểm tra, xử lý nhanh chóng. Tuy nhiên, song song với việc giám sát từ xa không thể thiếu được việc thực hiện thí nghiệm, kiểm tra định kỳ tại hiện trường nơi đặt công tơ đo đếm điện năng.

Kiểm tra test mạch cho hệ thống đo đếm

Căn cứ Hợp đồng mua bán điện giữa Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty cổ phần Sông Ba quy định về đo lường đối với công tơ đo đếm điện năng xoay chiều 3 pha thì chu kỳ kiểm định là 36 tháng. Ngoài ra, để kiểm soát tình trạng hoạt động của công tơ đo đếm trong thời gian còn hiệu lực kiểm định nhằm phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp công tơ đo đếm có sai số ngoài phạm vi cho phép dẫn đến không đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường hoặc có hoạt động bất thường khác làm ảnh hưởng đến công tác giao nhận, thanh toán, truy thu/thoát hoàn sản lượng điện năng, các bên đã thống nhất thí nghiệm, kiểm tra sai số công tơ đo đếm điện năng giữa chu kỳ (18 tháng/lần).

Chứng kiến công tác thí nghiệm, kiểm tra

Trong ngày thí nghiệm, các đơn vị chứng kiến CPCETC thực hiện các nội dung kiểm tra tổng mạch hệ thống đo đếm, kiểm tra hệ thống thu thập dữ liệu từ xa; chốt chỉ số và các thông số cần thiết của công tơ đo đếm trước và sau quá trình kiểm tra; thực hiện niêm phòng kẹp chì theo quy định đảm bảo không can thiệp trái phép vào hệ thống mạch.

Kết quả, công tơ đo đếm chính, dự phòng 1 của NMTĐ Khe Diên đã được các bên lập biên bản thống nhất đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, hệ thống thu nhập dữ liệu từ xa hoạt động ổn định, liên tục giữa chu kỳ kiểm định.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN