Đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện Krông H’năng của Bộ Công Thương năm 2022

Hứa Minh Hoàng - Trung tâm Tư vấn & Kiểm định AT đập   19/09/2022   515   0

Công trình thủy điện Krông H’năng được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên với công suất lắp máy 64MW gồm 02 tổ máy, vận hành phát điện thương mại từ năm 2010.

Ngày 15/9/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm 2022 được thành lập tại Quyết định số 276/QĐ-BCT ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương do Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) chủ trì, cùng đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Sở Công Thương các tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, các chuyên gia độc lập về thủy điện, thủy văn, an toàn công trình đến kiểm tra hiện trạng công trình và công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa công trình thủy điện Krông H’năng. Đoàn đã tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình hồ chứa, đập đất, đập tràn, nhà máy và tổ chức họp để các thành viên, các chuyên gia độc lập báo cáo đánh giá an toàn hồ, đập công trình thủy điện Krông H’năng.

Đoàn kiểm tra hiện trường hồ, đập, nhà máy thủy điện Krông H’năng

Đoàn họp đánh giá công tác an toàn hồ, đập công trình thủy điện Krông H’năng

Trưởng đoàn đánh giá, kết luận cuộc họp

Sau khi kiểm tra hiện trường và tổ chức họp đánh giá, các thành viên trong Đoàn đã có những nhận xét, đánh giá tốt về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Krông H’năng. Trưởng đoàn đã đánh giá, kết luận tại cuộc họp, công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Krông H’năng đã được Công ty cổ phần Sông Ba thực hiện rất chỉnh chu, đáp ứng tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy đập, hồ chứa thủy điện Krông H’năng đang ở trạng thái làm việc bình thường.

Để tiếp tục phát huy tốt công tác quản lý an toàn đập, Đoàn kiểm tra kiến nghị Công ty tiếp tục thực hiện các quy định trong Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với địa phương trong công tác quản lý vận hành và phòng chống thiên tai; có kế hoạch tổ chức rà soát các hạng mục công trình để triển khai công tác kiểm định an toàn đập chu kỳ tiếp vào năm 2023.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN