SBA hoàn thành công tác Kiểm định hệ thống đo đếm điện năng – NMTĐ Krông H’năng, thiết bị TU, TI thuộc NXT172 - TBA 110kV Eakar

Nguyễn Cường - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   29/01/2024   691   0

Những năm qua, Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) luôn chú trọng công tác quản lý vận hành, thí nghiệm, kiểm định định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng nhằm đảm bảo cho việc truyền tải công suất phát vào hệ thống điện Quốc gia được thông suất, ổn định, đúng quy định hiện hành về việc mua bán điện.

Toàn cảnh NXT172 - TBA 110kV Eakar

NMTĐ Krông H’năng và NXT172 - TBA 110kV Eakar được SBA đầu tư xây dựng đưa vào vận hành năm 2010, nhằm truyền tải công suất phát 64MW của nhà máy vào hệ thống điện 110kV Quốc gia theo hợp đồng mua bán điện đã ký giữa SBA và Công ty Mua bán điện.

Thực hiện theo lịch đăng ký dừng 2 tổ máy H1, H2 - NMTĐ Krông H’năng được Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia duyệt; Lịch cắt điện công tác NXT172 - TBA 110kV Eakar đã được Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung thống nhất. SBA đã chủ trì tổ chức thực hiện công tác Kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng - NMTĐ Krông H’năng và các thiết bị TU, TI  thuộc NXT172 - TBA 110kV Eakar, đồng thời đơn vị được thuê quản lý vận hành (Công ty Điện lực Đăk Lăk) kết hợp vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị thuộc NXT172 - TBA 110kV Eakar.

Kiểm định các TU, TI – NXT172 - TBA 110kV Eakar

Kết hợp công tác vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị tại NXT 172 – TBA 110kV Eakar

Để đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ, đạt kết quả tốt nhất, SBA đã lên kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan (Công ty Mua bán Điện, Công ty TNHH Thí nghiệm miền Trung và Công ty Điện lực Đăk Lăk) thực hiện các thủ tục đăng ký dừng các tổ máy, cắt điện, lập các hồ sơ pháp lý liên quan nhằm đảm bảo cho công việc thực hiện được an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Kết quả sau quá trình kiểm định, hệ thống đo đếm chính, dự phòng 1, đầu cực H1, H2 của NMTĐ Krông H’năng, các TU, TI thuộc NXT172 - TBA 110kV Eakar đã được các bên tham gia chứng kiến lập biên bản thống nhất đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, hệ thống thu nhập dữ liệu từ xa hoạt động ổn định.

Thông số mạch qua các công tơ khi mang tải (sau kiểm định)

Các công việc thực hiện nêu trên đã được các bên thống nhất đăng ký trong 02 ngày 21 và 22/01/2024, nhưng nhờ sự nổ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan nên công tác thí nghiệm, kiểm định, bảo trì thiết bị đã hoàn thành sớm hơn dự kiến và bàn giao tổ máy vào phát điện trở lại lúc 18h45’ ngày 21/01/2024. 


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN