Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2021 so với quý 1/2020.

Phòng Tài chính - Kế toán   14/04/2021   1311  

Xem và tải file đính kèm Tại đây

Explanation for the business result differences between quarter 1/2021 and quarter 1/2020