Câu hỏi:

Hiện nay một số ngân hàng đang có nguồn vốn trung dài hạn ưu đãi đối với các doanh nghiệp có tổng tài sản ít hơn 100 tỷ hoặc số lao động bình quân từ 300 người trở xuống. Lãi suất ưu đãi được áp dụng trong suốt thời gian vay, lên đến 10 năm. Tôi thấy như vậy chắc chắn sẽ rẻ hơn so với vay từ NH OCB hiện nay. Công ty có thể liên hệ với ABBANK Đà Nẵng, Quảng Nam hoặc bất kỳ chi nhánh nào để hỏi về chương trình cho vay SMEFP III

30/06/2015 nhi : 824

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tôi đã đăng ký chuyển tiền qua tài khoản, nhưng tài khoản bị đóng băng. Tôi muốn nhận cổ tức theo một tài khoản khác. Xin hỏi quý công ty cho biết tôi nên làm các thủ tục gi, theo mẫu nào?. Cảm ơn.

30/06/2015 Trần Ngọc Duy : 1146

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

 Công ty thông báo chi trả tiền cổ tức năm 2014 vào ngày 29/5, vậy vì sao đến hôm nay tôi vẫn chưa thấy về tài khoản lưu ký. Xin cám ơn !

02/06/2015 Nguyễn Minh : 905

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Theo Nghị quyết đại hội cổ đông vừa rồi. Đề nghị lãnh đạo CTy sớm chi trã cổ tức nam 2014 để các cổ đông phấn khởi.
Cám ơn. Kính chúc Cty tiếp tục phát đạt.

22/05/2015 Le Thị Chưu : 803

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Qua theo dõi trên website của công ty, tôi thấy nhà máy Krong H'năng hoàn toàn không sản xuất điện trong tháng 5/2015 mặc dù mấy ngày đã có mưa lượng khá. Quý công ty có thể cho biết nhà máy có vấn đề kỹ thuật gì không, hay là hồ vẫn còn cạn kiệt, chưa đủ nước để chạy máy.....
Xin cám ơn và sớm nhận được hồi đáp.  

22/05/2015 DANG TUAN DUNG : 907

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

GỬI Ý KIẾN