Câu hỏi:

Kính gửi ban lãnh đạo SBA, đầu tiên cho cổ đông kính chúc ban lãnh đạo SBA mọi điều tốt đẹp. Cho cổ đông được hỏi kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2.2018 của SBA có doanh thu và lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu ? Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo SBA.

17/05/2018 L T Phương : 668

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Kính chúc toàn thể Công ty ngày càng hoạt động tốt hơn. Tôi đang là cổ đông của Công ty SBA. Tôi có một câu hỏi như sau:
1. SBA đang hạch toán khấu hao theo sản lượng thực tế tại 2 nhà máy và đã có công thức tính mức khấu hao này trong báo cáo tài chính. Để thuận tiện cho việc ước lượng chi phí khấu hao. SBA có thể chia sẻ giúp tôi khấu hao định mức trên mỗi kWh điện sản xuất là bao nhiêu đồng (tính trung bình 5 năm gần nhất mỗi kWh điện sản xuất được sẽ cần khấu hao 216 đồng) ? Nhà cửa và máy móc đang áp dụng thời gian khấu hao bao nhiêu năm tại mỗi nhà máy ?
2. SBA đã tính toán lại công suất thiết kế để phù hợp với tình hình hiện tại. Công ty có thể chia sẻ công suất thiết kế hiện tại của mỗi nhà máy là bao nhiêu năm ?

Tôi trân thành cảm ơn.

28/03/2018 Nguyen Thi Thu : 678

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Kính chào Công ty CP Sông Ba. Lãi vay mà doanh nghiệp phải trả trong những năm qua là rất lớn. Doanh nghiệp có thể chia sẻ cho cổ đông thêm thông tin về mức lãi suất ngắn hạn và dài hạn mà doanh nghiệp đang vay không ? 
Chúc Công ty làm việc hiệu quả.

21/03/2018 Hang Le : 633

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Kính gửi Công ty Cổ phần Sông Ba. Với tư cách là cổ đông, tôi xin có câu hỏi:
Việc kiểm soát lượng nước về hồ rất quan trọng đối với việc phát điện, lại càng quan trọng hơn khi nhà máy thủy điện Krông H’năng là một trong ba nhà máy lớn trên hệ thống Sông Ba tham gia vào điều tiết lũ. Doanh nghiệp xin vui lòng giải thích thêm về công nghệ, mô hình mà SBA đang sử dụng để kiểm soát vấn đề này ? Mô hình này có ưu điểm nổi bật gì khác so với các công ty thủy điện khác ? SBA dự báo lượng mưa và mực nước về hồ những năm tới là bao nhiêu ? Tôi cảm ơn.

19/03/2018 Quyền Văn Hiếu : 666

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tôi là cổ đông của Công ty.
Tôi xin có câu hỏi:
Theo như tôi được biết, EVNCPC là cổ đông sáng lập với 39% cổ phần và cũng chính là khách hàng đang mua điện của SBA. Như vậy, có thể coi EVNCPC vừa sản xuất, vừa mua điện. Tôi chưa thấy thị trường cạnh tranh tự do ở đây. 
Công ty có thể chia sẻ thêm về điều này và nó ảnh hưởng tới giá điện, sản lượng điện được đàm phán trong thời gian tới như thế nào ?

Chúc công ty ngày càng phát triển.

19/03/2018 Nguyễn Thị Nga : 617

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

GỬI Ý KIẾN