Câu hỏi:

Toi la mot ca nhan tham gia mua co phieu cua cong ty. Cho toi hoi sao den thoi diem nay hau het cac cong ty khac da cong bo so lieu hoat dong den het thang 11/2010 nhung cong ty Cp Song Ba van chua co thong tin gi, dong thoi viec thong bao chi tra co tuc cua 2010 cung chang thay gi. Trong khi do su giao dong cua gia co phieu chang may sang sua. Mong som nhan duoc thong tin phan hoi. Tks

10/01/2011 Ho Thi Thu Thuy : 896

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Khong hieu gi do gi ma may hôm nay Nhà máy K'rông hnăng chỉ chạy được 1 tổ máy. Qui vị có thể thông tin cho cổ đông rõ được không? Có phải tổ máy bị sự cố rôto do lắp đặt trước đây nay qua vận hành thời gian lại bị sự cố lại do sửa chữa không thể triệt để như Rôto nguyên rin? Cám ơn. 

30/12/2010 Hoang Le Tung : 935

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Công tác quan trắc, báo cáo về môi trường trong giai đoạn vận hành NMTĐ được thực hiện ra sao và theo qui định nào?

01/11/2010 Nguyễn Văn Việt : 966

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

thuong hieu SBA chua duoc nhieu nguoi biet den tren san hose noi rieng va  nghanh dien noi chung !   

01/10/2010 pham thi thu huong : 1148

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

CO PHIEU CUA CTY SONGBA ! XUONG NHIEU QUA ! MA KHONG CO AI MUA NUA ! MOI NGUOI DEU HOAI NGHI HOAT DONG SAN XUAT DIEN CUA CTY SONG BA KEM HIEU QUA ! CO THE LA DO CHI PHI HOAT DONG SAN XUAT TANG CAO ! VA LOI NHUAN QUY 3 CO THE LO NUA !   SBA LA 1 CO PHIEU CO THANH KHOAN THAP !

30/09/2010 tran anh tuan : 963

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

GỬI Ý KIẾN