SBA hoàn thành tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT ĐTXD các công trình cải tạo, nâng cấp đường vận hành và các hạng mục phụ trợ tại NMTĐ A Roàng, NMTĐ An Điềm năm 2023

31/03/2023 22 0

Ngày 18/02/2023, Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã ký hợp đồng tư vấn số 1223/CPSC-S3 và số 1423/CPSC-S3 với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPSC) để khảo sát, lập hồ sơ BCKT-KT ĐTXD các công trình cải tạo, nâng cấp đường vận hành và các hạng mục phụ trợ tại nhà máy thủy điện (NMTĐ) A Roàng, NMTĐ An Điềm nhằm nâng cao khả năng phòng chống thiên tai bão lụt. Ngay sau khi ký hợp đồng, SBA đã đồng thời triển khai ngay nhiều công tác, bố trí nhân lực nhịp nhàng từ công tác khảo sát hiện trường đến công tác tính toán thiết kế, lập hồ sơ… nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ của Chủ đầu tư.

SBA hoàn thành tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT ĐTXD các công trình cải tạo, nâng cấp đường vận hành và các hạng mục phụ trợ tại NMTĐ A Roàng, NMTĐ An Điềm năm 2023

Ngày 18/02/2023, Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã ký hợp đồng tư vấn số 1223/CPSC-S3 và số 1423/CPSC-S3 với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPSC) để khảo sát, lập hồ sơ BCKT-KT ĐTXD các công trình cải tạo, nâng cấp đường vận hành và các hạng mục phụ trợ tại nhà máy thủy điện (NMTĐ) A Roàng, NMTĐ An Điềm nhằm nâng cao khả năng phòng chống thiên tai bão lụt. Ngay sau khi ký hợp đồng, SBA đã đồng thời triển khai ngay nhiều công tác, bố trí nhân lực nhịp nhàng từ công tác khảo sát hiện trường đến công tác tính toán thiết kế, lập hồ sơ… nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ của Chủ đầu tư.

Chi Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Ba phối hợp cùng Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng Đoàn - Hội tại nhà máy thủy điện Khe Diên

Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của các thế hệ đi trước, rèn luyện các kỹ năng, trao dồi lý tưởng cách mạng, ngày 16/3/2023, Ban chấp hành Huyện đoàn Nông Sơn – Chi đoàn Công ty Cổ phần Sông Ba tổ chức đợt tập huấn kỹ năng Đoàn - Hội tại Nhà máy thủy điện Khe Diên.

Những Nhà máy thủy điện nửa đầu thế kỷ XX tại Việt Nam

Hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đều viết: nhà máy thủy điện đầu tiên của nước ta và của cả Đông Dương, là nhà máy thủy điện Suối Vàng (Ankroet) của Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng; một nhà máy do người Pháp khởi công xây dựng từ tháng 10-1942 và phát điện năm 1945 để cung cấp điện cho Đà Lạt bằng đường dây 13,2 kV (đến giai đoạn 1957 chuyển sang cấp 31,5 kV khi nâng công suất nhà máy). Tuy nhiên, qua tài liệu lưu trữ chúng tôi nhận thấy có nhiều nhà máy thủy điện khác được xây dựng sớm hơn với công suất phát điện không phải là quá nhỏ và cũng có đường dây để chuyển dòng điện đi xa

Ngày: 30/03/2023
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,148
Tháng: 3,378
Năm: 12,468 / 44,000
Mực nước hồ: 204,10 m
Lượng mưa: 0,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 30/03/2023
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 32,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,576
Tháng: 10,789
Năm: 53,041 / 175,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 0,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH